Nowe historie 1. Ustanawianie historii

red.: Agata Adamiecka-Sitek, Dorota Buchwald, Dariusz Kosiński

Wydawnictwo: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

ISBN/ISSN: 978-83-931155-0-1
Rok wydania: 2010
Seria wydawnicza: Nowe Historie
Liczba stron: 302

Pierwszy tom z serii wydawniczej Nowe Historie. Jej celem jest wzbogacenie polskiej historii teatru w jej aspekcie metakrytycznym i metodologicznym.

Czytaj więcej

40,00 zł

więcej mniej

W przekonaniu, że polska historia teatru potrzebuje nowego impulsu, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego we współpracy z Katedrą Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizował konferencję zatytułowaną Ustanawianie historii. Historia teatru jako kreacja (Warszawa 23-25 listopada 2009), rozpoczynając w ten sposób realizację programu o nazwie Nowe historie – ku pluralizmowi metodologicznemu w historii teatru. Jego zasadniczym celem jest wzbogacenie i unowocześnienie polskiej historii teatru w jej aspekcie metakrytycznym i metodologicznym. Książka niniejsza jest pokłosiem otwierającej program konferencji.

Do udziału zaprosiliśmy doświadczonych badaczy, których dokonania współtworzyły polską historię teatru, a także młodych naukowców reprezentujących metodologie często nieobecne lub słabo reprezentowane w rodzimej refleksji nad teatrem. Chodziło nam o przyjrzenie się procedurom „ustanawiania historii”, o ujawnienie nieuchronnej subiektywności opisującego podmiotu, jego zależności od czasu, siatki pojęć i przyjętych definicji.

Ujawnienie kreacyjnej natury pisania historii dokonało się najsilniej za sprawą krytycznej analizy praktyki historycznoteatralnej w jej najbardziej – by się tak wyrazić – klasycznym wydaniu. Historyczna rewizja, którą w odniesieniu do „szkoły krakowskiej” i warszawskiej sceny „epoki gwiazd” przeprowadzili Jan Michalik i Agnieszka Wanicka, zmienia obowiązujący od z górą pięćdziesięciu lat obraz XIX-wiecznego teatru w Polsce. Z badań wyłania się obraz zgoła odmienny od zapisanego w najważniejszych opracowaniach z historii polskiego teatru, skłaniając uczonych do wezwania, by wreszcie ustanowić „szkołę warszawską”, poddać rewizji kształt i znaczenie „szkoły krakowskiej” i na nowo opisać ich wzajemne relacje. Historyczna rewizja stała się zatem całkiem dosłownie wezwaniem do „ustanawiania historii” w niekończącym się procesie kreacji.

Spis treści

Agata Adamiecka-Sitek Wstęp

Ewa Domańska Historia teatru w perspektywie porównawczej teorii nauk humanistycznych

Dobrochna Ratajczakowa O linearnej i nielinearnej narracji historycznej

Patryk Kencki Historia XVII–wiecznego teatru w Polsce

Piotr Morawski Średniowiecze: re–wizje

Anna Wypych-Gawrońska Badanie dziejów polskiego teatru muzycznego – konteksty historycznoteatralne i metahistoryczne

Anna Kuligowska-Korzeniewska Historia teatru i życie codzienne

Bartosz Frąckowiak Foucault rewolucjonizuje historię teatru

Artur Duda Teatr jako technologia komunikacji? Teatr jako medium? Uwagi o Theatre Histories: An Introduction

Zbigniew Majchrowski Świat mediów jako wyzwanie rzucone historii teatru

Dariusz Kosiński Nowy kierunek badań teatrologicznych, czyli powrót Leona Schillera

Krystyna Duniec, Joanna Krakowska Historia teatru polskiego. Vademecum zdrowia i urody

Wojciech Owczarski Teatr esencji?

Halina Waszkiel Dlaczego okres międzypowstaniowy XIX wieku stał się białą plamą w polskiej historii teatru i dramatu?

Jan Michalik Gawęda o „szkole krakowskiej”

Agnieszka Wanicka Inne spojrzenie na „epokę gwiazd”

Dorota Jarząbek Teatr na próbie – historia teatru w paragrafach i w anegdocie

Jarosław Cymerman Genius loci w historii teatru (na przykładzie Lublina)

Ewelina Damps Stadttheater (Teatr Miejski) w Gdańsku w okresie pierwszego Wolnego Miasta

Mirosław Kocur Świadectwa performansów wczesnej Anglii. Złe Quarto Hamleta

Małgorzata Sugiera Shakespeare, którego nie było. Historyczne modele lektury kanonu

Mateusz Borowski Dramat historyczny a historia w dramacie

Wanda Świątkowska „Księżycowy Julek”. O recepcji myśli i działalności Juliusza Osterwy

Mirosława Bułat Gry z cieniem, czyli biedni Polacy patrzą na historię teatru żydowskiego

Eleonora Udalska Historia teatru wobec krytyki teatralnej. Krytyka teatralna wobec historii teatru

Anna Tytkowska Historia teatru 1.0 i 2.0, czyli nowe szanse i zagrożenia

Indeks osób

Klienci kupili również

 • 50,00 zł
  Dorota Sajewska

  Punktem wyjścia do cyklu opowieści o teatrze Wielkiej Wojny są uwikłane w wydarzenia geopolityczne biografie intelektualistów, artystów, żołnierzy i rewolucjonistów.

  50,00 zł
 • Grzegorz Niziołek

  Propozycja nowej perspektywy oglądu polskiego teatru, a zarazem pierwsza w Polsce monografia poświęcona problematyce teatru i Zagłady. Od wyreżyserowanej przez Leona Schillera Wielkanocy po (A)pollonię Krzysztofa Warlikowskiego. Książka nagrodzona nagrodą im. Jana Długosza 2014

 • 30,00 zł

  Pomysł, żeby na nowo przeczytać dziś Raszewskiego – i do tej lektury zaprosić badaczy teatru, dramatu, performansów i przedstawień kulturowych różnych generacji i szkół wziął się też z przekonania, że taka lektura może być dziś szczególnie pouczająca, ponieważ dyscyplina, która swoje powstanie i autonomię w tak wielkim stopniu zawdzięcza bohaterowi tej...

  30,00 zł