Nowość zdjęcie Artystki i artyści teatru w czasie COVID-19

Artystki i artyści teatru w czasie COVID-19. „Dopóki jawi się przede mną premiera, będę walczyć”. Raport z badań

Współpraca: Anna Karpińska, Emilia Cholewicka, Ewa Gruszka-Dobrzyńska, Kuba Piwowar, Ziemowit Socha

Wydawnictwo: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

ISBN/ISSN: 978-83-66124-54-7
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2021
Typ publikacji: e-book (PDF)
Liczba stron: 111

Funkcjonowanie dzięki wsparciu finansowemu bliskich, powszechny lęk przed przyszłością, chęć zmiany zawodu - taki obraz sytuacji artystek i artystów teatru w czasie pandemii COVID-19 wyłania się z zakrojonych na szeroką skalę badań tej grupy zawodowej.

Plik zawiera e-book w formacie PDF. 

POBIERZ PDF

Czytaj więcej

0,00 zł

więcej mniej

Raport przygotowany w ramach badań polskiego życia teatralnego w czasie pandemii, prowadzonych w 2020 roku z inicjatywy Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.

Funkcjonowanie dzięki wsparciu finansowemu bliskich, powszechny lęk przed przyszłością, chęć zmiany zawodu - taki obraz sytuacji artystek i artystów teatru w czasie pandemii COVID-19 wyłania się z zakrojonych na szeroką skalę badań tej grupy zawodowej.
Głównym celem badania było przeanalizowanie wpływu pandemii na sytuację zawodową, materialną i społeczną osób twórczo i zawodowo związanych z teatrem. W realizowanym na przełomie października i listopada 2020 badaniu wzięło udział 749 osób z całej Polski. Z tej grupy dla 541 ankietowanych zarobki uzyskiwane z pracy w teatrze stanowiły główne źródło dochodu. Co istotne, przyjęta metodologia pozwoliła zebrać dane reprezentatywne (dające prawo do uogólniania uzyskanych wyników na całą populację artystów i artystek teatru w Polsce).

Treść

Podsumowanie najważniejszych wniosków (executive summary)   —   4
Wstęp   —   9
Zespół badawczy   —   12


Nota metodologiczna   —   13
Dobór próby   —   15
Technika gromadzenia i analizy danych   —   16
Procedura ważenia i struktura próby  —   18


Wyniki badania   —   20
Opis badanej próby   —   21
Sytuacja materialna i mieszkaniowa   —   25
Nastawienie do sytuacji epidemicznej w różnych okresach 2020 roku   —   30
Sytuacja zawodowa podczas pandemii   —   31
Korzystanie z pracy artystycznej online   —   35
Powrót do normalności? Doświadczenie instytucji teatralnych po zniesieniu lockdownu   —   38
Praca artystyczna po lockdownie  —   39
Jak artyści i artystki teatru planują przygotować się
na podobne sytuacje w przyszłości?   —   41
Wsparcie w okresie pandemii   —   44
Strategia na okres wyjścia z pandemii   —   52
Jak pandemia wpłynęła na sposób pracy w teatrze?
Odpowiedzi z badań instytucji i artystów   —   56
Plany zawodowe artystów teatru w perspektywie doświadczenia pandemii. Analiza jakościowa   —   62

Bibliografia   —   77
Spis tabel i wykresów   —   78

Aneks   —   80
Tabele   —   81
Ankieta CAWI   —   92

Produkty powiązane

Klienci kupili również

  • Zofia Smolarska

    W Situation Rooms niemiecki kolektyw teatralny Rimini Protokoll przedstawia 20 historii osób na różne sposoby powiązanych z globalnym systemem handlu bronią. Zofia Smolarska – asystentka twórców przedstawienia – gromadzi spostrzeżenia dotyczące aporii, paradoksów i tytułowych ślepych uliczek... KUP WERSJĘ DRUKOWANĄ

  • Amanita Muskaria

    Plik zawiera e-book w trzech formatach: mobi, epub i pdf, zapisany jako archiwum ZIP.Po pobraniu należy rozpakować na dysk. Następnie wybrać jeden z rozpakowanych plików i otworzyć w odpowiednim programie.POBIERZ PLIK „To się naprawdę nie wydarzyło / nie ma takiej wsi na mapie / jak nasza / w ogóle nie ma takich / ludzi jak my”

  • Tomasz Plata

    Polski romantyzm żyje czy umarł? Jeszcze trwa czy już przeszedł do historii? Tomasz Plata  tropi romantyczne ślady w rodzimej kulturze po ustrojowej transformacji. I znajduje je właściwie wszędzie... KUP WERSJĘ DRUKOWANĄ

  • Bezpłatna wersja elektroniczna. Plik ZIP zawiera książkę w formatach *.mobi, *.epub i *.pdf Struktura teatru a struktura spektaklu. Wpływ systemu organizacji instytucji na estetykę przedstawienia w wybranych krajach europejskich. Książka ta jest głównie wstępem do refleksji, która – jak nam się wydaje – będzie w najbliższych latach szczególnie ważna. Kup...