Przemoc wielka i mała

Wydawnictwo: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

ISBN/ISSN: 978-83-927170-1-0
Rok wydania: 2008
Format: 145x210
Liczba stron: 351

Zbiór historycznych publikacji Bohdana Korzeniewskiego, ważne przypomnienie politycznych i artystycznych dziejów teatru polskiego, a także samego autora, jednej z najwybitniejszych postaci polskiej kultury XX w.

Czytaj więcej

25,00 zł

więcej mniej

Zbiór historycznych publikacji Bohdana Korzeniewskiego, ważne przypomnienie politycznych i artystycznych dziejów teatru polskiego, a także samego autora, jednej z najwybitniejszych postaci polskiej kultury XX w.

Książka Przemoc wielka i mała ukazuje niezłomną postawę Bohdana Korzeniewskiego widoczną zwłaszcza w jego tekstach drukowanych w prasie podziemnej. Najważniejszym tematem jest tu sprawa konfliktu środowiska teatralnego z komunistyczną władzą po wprowadzeniu stanu wojennego. W tomie znalazło się więc m.in. słynne przemówienie Korzeniewskiego na spotkaniu środowiska teatralnego z wicepremierem Mieczysławem F. Rakowskim w październiku 1982 r., w którym opowiedział się po stronie bojkotujących radio i telewizję aktorów.

Tytuł zbioru - Przemoc wielka i mała - zaczerpnięto z publikacji w podziemnym „Nowym Zapisie”, która była gwałtowną reakcją Korzeniewskiego na wprowadzenie stanu wojennego. – Książka ta brzmi dziś jak wielki głos wolności. Jest w dużym stopniu utopijna, bo autor stawiał w niej teatrowi najwyższe wymagania moralne i artystyczne wspierania Polaków w ich dążeniu do wolności. Żądał poważnego traktowania sztuki w imię celów wyższych. Na pewno nie pogodziłby się z dzisiejszą komercjalizacją teatru – uważa prof. Kuligowska-Korzeniewska.

Bohdan Korzeniewski, historyk i krytyk teatralny, współtwórca polskiej teatrologii, reżyser i w latach powojennych pedagog warszawskiej PWST, był pod wieloma względami postacią wyjątkową w polskiej kulturze, jako hołdujący oświeceniowym ideałom wybitny znawca kultury francuskiej i wielbiciel twórczości Moliera, którego dramaty przekładał i wielokrotnie wystawiał. Był autorem licznych szkiców o teatrze zebranych m.in. w tomie O wolność pioruna... w teatrze (1973). W czasie okupacji, będąc członkiem Polski Podziemnej, przeciwdziałał przypadkom kolaboracji warszawskich aktorów z hitlerowcami. – Ze względu na niezłomną okupacyjną postawę Korzeniewski po wprowadzeniu stanu wojennego stał się dla środowiska „Solidarności” autorytetem – przypomina prof. Kuligowska. Do tematu kolaboracji w środowisku aktorskim wrócił w latach 80. w podziemnej Sławie i infamii, wywiadzie-rzece udzielonym Małgorzacie Szejnert, którym wywołał liczne polemiki w prasie oficjalnej.

Klienci kupili również

 • 30,00 zł

  Pomysł, żeby na nowo przeczytać dziś Raszewskiego – i do tej lektury zaprosić badaczy teatru, dramatu, performansów i przedstawień kulturowych różnych generacji i szkół wziął się też z przekonania, że taka lektura może być dziś szczególnie pouczająca, ponieważ dyscyplina, która swoje powstanie i autonomię w tak wielkim stopniu zawdzięcza bohaterowi tej...

  30,00 zł
 • 30,00 zł

  Drugi tom z serii Nowe Historie podejmuje refleksję  nad faktami w dyskursie historycznoteatralnym, a także w domenie samego teatru rozumianego jako sztuka i jako praktyka społeczna, bo tu właśnie pojęcie faktu wydaje się wyjątkowo złożone i otoczone dodatkowymi trudnościami.

  30,00 zł
 • 25,00 zł
  Hanna Baltyn-Karpińska

  25,00 zł