Wiercińscy. Korespondencja. Tom 1: 1925-1944. Tom 2: 1946-1957.

Wydawnictwo: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

ISBN/ISSN: 978-83-63276-28-7
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 686+1169

70,00 zł

więcej mniej

Dwutomowe wydanie korespondencji Edmunda Wiercińskiego z żoną Marią z lat 1926-52, zawierające także ich listy do córki – Ewy Smołki z lat 1930-57 oraz listy Mieczysława Wiercińskiego, Zeszyty wojenne Edmunda Wiercińskiego i Wspomnienia Marii Wiercińskiej, pisane po śmierci męża.

Listy Wiercińskich przygotował do druku, opatrując przypisami i wstępem Marek Piekut. Publikacja kilkuset listów była możliwa dzięki uprzejmości wnuka artystów. Krzysztof Smołka zgodził się udostępnić to niezwykłe świadectwo życia i pracy dwojga wybitnych ludzi teatru, będące także niezwykłą kroniką polskiej rzeczywistości lat międzywojennych i pierwszego powojennego dziesięciolecia.

Klienci kupili również