Konkurs został ogłoszony w celu wyłonienia publikacji finansowanych i wydawanych przez IT w ramach serii Nowa Biblioteka Instytutu Teatralnego. Istotna jest jego otwarta formuła, umożliwiająca wszystkim autorkom i autorom, którzy są zainteresowani współpracą z Instytutem – niezależnie od ich instytucjonalnych afiliacji czy dorobku – przedstawienie swoich propozycji.

Celem Konkursu Wydawniczego jest wspieranie rozwoju rodzimej refleksji poświęconej sztuce scenicznej, w tym w szczególności teatrowi polskiemu, a także przedstawieniom kulturowym i performansom poprzez wydawanie oryginalnych, niepublikowanych wcześniej rozpraw i monografii. Instytut wspiera w szczególności te projekty, które podejmują problematykę teatru polskiego w szerszym kontekście badania kultury, rozpoznając rozmaite funkcje, jakie spełnia on wobec wspólnoty kulturowej. Ze szczególnym zainteresowaniem spotkają się propozycje, w których teatr traktowany jest jako medium spraw publicznych, mechanizmów wyłaniania i przepracowywania tożsamości i świadomości zbiorowej, ujawniania afektów decydujących o dynamice kultury i życia zbiorowego.

W pierwszej edycji Konkursu do realizacji wyłoniono dwa projekty:

Doroty Sajewskiej „Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja teatru Wielkiej Wojny”

Łucji Iwanczewskiej „Polski teatr intelektualnej wspólnoty”

W drugiej edycji Konkursu do realizacji wyłoniono projekt:

Marcina Kościelniaka „Egoiści. Kultura Zrzuty i trzecia droga w kulturze polskiej lat 80.”

W trzeciej edycji Konkursu laureatem został:

Zbigniew Majchrowski z projektem „Dziady. Transformacje. Wokół najnowszych inscenizacji dramatu”