Between Anthropology and Politics. Two strands of Polish alternative theatre.

Wydawnictwo: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

ISBN/ISSN: 978-83-923331-5-9
Rok wydania: 2007
Format: 135x255
Liczba stron: 104
Dostępność: nakład wyprzedany; niedostępny u wydawcy

Pierwsza z serii książek w jęz. angielskim, wydawanej przez Instytut Teatralny na potrzeby promocji polskiego teatru za granicą. Przystępne informacje, syntetyczne ujęcie tematu, nowoczesny design czynią z nich podstawowy materiał informacyjny dla zagranicznych czytelników zainteresowanych polskim teatrem.

Tadeusz Kornaś (red. nacz. miesięcznika „Didaskalia”) podzielił polski teatr alternatywny na dwa nurty: Grotowski i Gardzienice oraz Teatr Studencki. Opisuje zarówno zespoły z wieloletnią tradycją (Teatr Ósmego Dnia, Gardzienice), jak i bardzo młode (Teatr Usta Usta, Suka Off), a także ośrodki twórcze i badawcze (Instytut Grotowskiego, Fundacja Muzyka Kresów, Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”)

Chapter I: GROTOWSKI AND GARDZIENICE

 • Jerzy Grotowski
 • Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”/ Centre for Theatre Practices Gardzienice”
 • Studium Teatralne/ Studio Theatre
 • Pieśń Kozła/ Song of the Goat
 • Chorea
 • Teatr Wiejski „Węgajty”/ Village Theatre “Węgajty”
 • Schola Teatru Wiejskiego „Węgajty”/ The Schola of the Village Theatre “Węgajty”
 • Fundacja Muzyka Kresów/ The Music of the Borderlands Foundation
 • Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”/ The “Borderland of Arts, Cultures and Nations” Centre
 • The Grotowski Institute
 • Teatr ZAR/ ZAR Theatre
 • The Grotowski and Gardzienice Strand

 

Chapter II: THE UNIVERSITY THEATRE STRAND

 • Teatr Ósmego Dnia/ Theatre of the Eighth Day
 • Akademia Ruchu
 • Scena Plastyczna KUL/ The KUL Visual Stage
 • Teatr Provisorium/ Provisorium Theatre
 • Teatr Kana/ Theatre Kana
 • Teatr Biuro Podróży/ Biuro Podrozy Theatre
 • Teatr Strefa Ciszy/ Zone of Silence Theatre
 • Porywacze Ciał/ Body Snatchers
 • Teatr Usta Usta Republika/ Mouth to Mouth Theatre
 • Komuna Otwock/ Otwock Commune
 • Suka Off
 • Teatr „Wierszalin”/ Wierszalin” Theatre
 • Teatr „Cinema” Michałowice/ Cinema Theatre