Kobiety w historii i współczesności teatru polskiego

red.: Agata Adamiecka-Sitek, Dorota Buchwald

Wydawnictwo: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

ISBN/ISSN: 83-92331-1-X
Rok wydania: 2006
Seria wydawnicza: Inna Scena
Format: 260x170
Liczba stron: 236
Dostępność: zapas wyczerpany

INNA SCENA to zainicjowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego projekt badań nad płcią, seksualnością i cielesnością w polskim teatrze, inspirowanych rozwijalnymi we współczesnej humanistyce teoriami płci kulturowej.

Tom KOBIETY W HISTORII I WSPÓŁCZESNOŚCI TEATRU POLSKIEGO jest pokłosiem pierwszej konferencji z tego cyklu, której celem było wprowadzanie w przestrzeń polskiej refleksji teatralnej perspektyw, jakie otwiera krytyka feministyczna. Szło o poszerzenie podjętego dotąd w bardzo ograniczonym zakresie procesu ponownej lektury historii polskiego teatru, zmierzającej do rekonstrukcji rzeczywistego udziału i znaczenia kobiet w kulturze teatralnej. O przemyślenie - w kontekście kulturowego imaginarium i społecznych stereotypów płci - tworzonych w teatrze obrazów kobiecości. Wreszcie, o próbę nazwania dynamicznie zmieniającej się sytuacji współczesnego polskiego teatru, dokonującego na naszych oczach feministyczno-lewicowego zwrotu, rozumianego jako świadomy ruch w stronę zniesienia właściwej patriarchatowi społecznej i kulturowej opresji. Książka otwiera wszystkie kierunki, w których rozwijać się powinny współczesne badania nad miejscem kobiet w przestrzeni teatru, ich obrazem i głosem dochodzącym ze sceny, wiążąc tę refleksję z szerszą perspektywą namysłu nad płcią w kulturze. Jeśli ma spełnić swoje zadanie, tak właśnie powinna być traktowana: jako otwarcie.

Źródło: komentarz wydawcy