System organizacji teatrów w Europie

red. Karolina Prykowska-Michalak

Wydawnictwo: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

ISBN/ISSN: 978-83-63276-62-1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2016
Seria wydawnicza: Seria instytucjonalna
Format: 158 x 258
Liczba stron: 332
Oprawa: broszura

Partner: Uniwersytet Łódzki

W tomie znajdziemy odpowiedź na zasadnicze trzy pytania: jak w poszczególnych krajach funkcjonują teatry, w jakich formach organizacyjnych i instytucjonalnych prowadzą swą działalność, jak są finansowane i nadzorowane, wreszcie jaki posiadają status społeczny.

Czytaj więcej

30,00 zł

więcej mniej

W tomie znajdziemy odpowiedź na zasadnicze trzy pytania: jak w poszczególnych krajach funkcjonują teatry, w jakich formach organizacyjnych i instytucjonalnych prowadzą swą działalność, jak są finansowane i nadzorowane, wreszcie jaki posiadają status społeczny. To stanowi meritum opracowań, które wszakże dalece wybiegają poza sprawozdanie i opis, zresztą niezwykle cenny i potrzebny, zważywszy na odczuwalny brak wśród polskich wydawnictw naukowych poświęconych zarządzaniu kulturą podobnego kompendium sprofilowanego pod kątem teatru.

Niezwykle interesująca i rzec by można komplementarna wobec opisów jest bowiem pogłębiona analiza zarówno systemowych rozwiązań, jak również konkretnych strategii, decydujących o charakterze życia teatralnego i funkcjonowania teatrów w poszczególnych krajach w trzech zasadniczych kontekstach:

1/ zasad gospodarki rynkowej (ekonomika kultury),

2/ praktykowanych przez wieki form organizacji teatru jako „przedsiębiorstwa” (historia i socjologia teatru),

3/ aktualnych rozwiązań prawno-ustrojowych przyjętych w poszczególnych krajach europejskich w procesie włączania/wyłączania sektora działalności kulturalnej spod państwowej kurateli.

W proponowanych opracowaniach eksponuje się zatem sieć powiązań między państwem (jego ustrojem, historią i przyjętą koncepcją polityki kulturalnej) teatrem (jako instytucją i dziedziną sztuki) oraz rynkiem (globalnym, krajowym dóbr kultury, komercyjnym), różnie rozkładając akcenty. Uwidacznia się to w proponowanych przez autorów ujęciach tematu, wybranych perspektywach i typach dyskursu, co podkreślam - różnorodnych, niezwykle bogatych, o różnym stopniu uszczegółowienia, co przydaje publikacji jako całości dodatkowy walor poznawczy i wręcz metodologiczny.

dr hab. Dorota Fox

Spis treści

 • Wstęp
 • Systemy dążące do decentralizmu
  • Piotr Olkusz Organizacja życia teatralnego we współczesnej Francji
  • Jolanta Sławińska-Ryszka Ku pluralizmowi. Organizacja teatrów w Wielkiej Brytanii
  • Paweł Płoski Od decentralizacji do decentralizacji. System teatralny w Polsce
 • Federalistyczne systemy organizacji teatrów
  • Karolina Prykowska-Michalak Organizacja teatrów w Niemczech. Szesnaście systemów
  • Monika Wąsik Organizacja teatrów w Austrii
  • Małgorzata Ćwikła Krajobraz teatralny Szwajcarii
 • Organizacja teatrów w krajach nordyckich
  • Daria Kubiak Organizacja szwedzkiego systemu teatralnego
  • Alette Scavenius, Kim Skjoldager-Nielsen Wpływ inicjatywy prywatnej na rozwój duńskiego systemu teatralnego
  • Laura Gröndah Amatorskie korzenie fińskiego systemu teatralnego
 • System organizacji teatrów w nowych państwach europejskich
  • Sylwia Czachór Czeski system teatralny
  • Krištof Jacek Kozak Rozwój współczesnego systemu organizacji teatrów w Słowenii
  • Ina Pukelytė Porównanie efektywności działania litewskich teatrów państwowych oraz scen niezależnych
 • Studia przypadków
  • Małgorzata Dąbrowska System zasiłków dla pracowników branży teatralnej i widowisk – punkt zapalny francuskiej polityki kulturalnej
  • Joanna Szulborska-Łukaszewicz Miejsce teatru w polityce kulturalnej państwa i polskich samorządów. Teatry krakowskie
  • Karolina Prykowska-Michalak, Teatr w Niemczech
  • Sylwia Czachór Stagione w czeskim teatrze
 • Noty o autorach
 • Indeks

Klienci kupili również

 • 30,00 zł

  Pomysł, żeby na nowo przeczytać dziś Raszewskiego – i do tej lektury zaprosić badaczy teatru, dramatu, performansów i przedstawień kulturowych różnych generacji i szkół wziął się też z przekonania, że taka lektura może być dziś szczególnie pouczająca, ponieważ dyscyplina, która swoje powstanie i autonomię w tak wielkim stopniu zawdzięcza bohaterowi tej...

  30,00 zł
 • 20,00 zł

  Struktura teatru a struktura spektaklu. Wpływ systemu organizacji instytucji na estetykę przedstawienia w wybranych krajach europejskich. Książka ta jest głównie wstępem do refleksji, która – jak nam się wydaje – będzie w najbliższych latach szczególnie ważna.

  20,00 zł
 • 50,00 zł
  Dorota Sajewska

  Punktem wyjścia do cyklu opowieści o teatrze Wielkiej Wojny są uwikłane w wydarzenia geopolityczne biografie intelektualistów, artystów, żołnierzy i rewolucjonistów.

  50,00 zł
 • Ich droga do teatru nie była prosta, niemal nikt z nich nie ukończył studiów reżyserskich, pierwsze kroki w zawodzie stawiali z dala od instytucjonalnego mainstreamu, a często – z dala od Polski. Kontekstów dla ich działań trzeba szukać z dala od lokalnego układu, bliżej dokonań najważniejszych twórców europejskiego teatru eksperymentalnego i tańca.