• Historia Polski przez pryzmat teatru

    Autorzy artykułów zawartych w publikacji "1968/PRL/TEATR" konfrontują wydarzenia z tytułowego roku z działalnością teatralną. Ukazują reakcję świata kulturalnego na zastaną rzeczywistość. Ponadto zestawiają ze sobą poszczególne wydarzenia (para)teatralne. Oceniają i komentują. Co szczególne, autorzy niejako teatralizują historię - pisze Urszula Motyka w Teatrze dla Was.

    czytaj więcej
    Historia Polski przez pryzmat teatru

Nowa Biblioteka Instytutu Teatralnego