Jury IV edycji Konkursu Wydawniczego Instytutu Teatralnego za najlepszy projekt konkursowy uznało projekt dr Magdaleny Figzał-Janikowskiej Performanse plastyczne Władysława Hasiora. Publikacja zostanie sfinansowana i wydana przez Instytut w serii Nowa Biblioteka Instytutu Teatralnego.

Po rozpatrzeniu nadesłanych zgłoszeń komisja w składzie: Jarosław Cymerman, Jadwiga Grabowska (Majewska), Włodzimierz Szturc, Juliusz Tyszka (przewodniczący), Elżbieta Wrotnowska-Gmyz, zdecydowała o wyborze projektu Performanse plastyczne Władysława Hasiora dr Magdaleny Figzał-Janikowskiej.

Pierwszą część projektu stanowić będzie cykl otwartych wykładów. Zostanie on zrealizowany w Instytucie w sezonie 2020/2021. Ostatecznym efektem prac projektowych będzie książka opublikowana w serii Nowa Biblioteka Instytutu Teatralnego. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie wykłady mogą się odbywać ONLINE (decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w najbliższych miesiącach).

KONKURS WYDAWNICZY INSTYTUTU TEATRALNEGO

Celem Konkursu Wydawniczego jest wspieranie rozwoju rodzimej refleksji poświęconej sztuce scenicznej, w tym w szczególności teatrowi polskiemu, a także przedstawieniom kulturowym i performansom poprzez wydawanie oryginalnych, niepublikowanych wcześniej rozpraw i monografii. Instytut Teatralny wspiera szczególnie te projekty, które podejmują problematykę teatru polskiego w szerszym kontekście badania kultury, rozpoznając rozmaite funkcje, jakie spełnia on wobec wspólnoty kulturowej. Interesują nas propozycje, w których teatr traktowany jest jako medium spraw publicznych, stanowi narzędzie umożliwiające poznanie mechanizmów kształtujących tożsamość i świadomość zbiorową.

W pierwszej edycji konkursu do realizacji wyłoniono dwa projekty:

  • Doroty Sajewskiej - Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja teatru Wielkiej Wojny
  • Łucji Iwanczewskiej - Polski teatr intelektualnej wspólnoty

W drugiej edycji wybrano projekt

  • Marcina Kościelniaka Egoiści. Kultura Zrzuty i trzecia droga w kulturze polskiej lat 80.

W trzeciej edycji laureatem został

  • Zbigniew Majchrowski z projektem Dziady. Transformacje. Wokół najnowszych inscenizacji dramatu.