Nowe historie 03. Nowe biografie

red.: Agata Adamiecka-Sitek, Dorota Buchwald

Wydawnictwo: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

ISBN/ISSN: 978-83-63276-15-7
Rok wydania: 2012
Format: 200 x 260
Liczba stron: 160

Nowe biografie to czwarty już tom zbiorowy w serii Nowe Historie, tym razem poświęcony biografistyce – tej pielęgnowanej, ale i zaniedbywanej przez historyków teatru oraz tej uprawianej i wykorzystywanej przez twórców teatralnych. 

Czytaj więcej

25,00 zł

więcej mniej

Nowe biografie to czwarty już tom zbiorowy w serii Nowe Historie, tym razem poświęcony biografistyce – tej pielęgnowanej, ale i zaniedbywanej przez historyków teatru oraz tej uprawianej i wykorzystywanej przez twórców teatralnych. 

Biografia jest dzisiaj nie tyle domeną nauki, jedną z dziedzin akademickiej historiografii, i nie tylko gatunkiem literackim posługującym się rozmaitymi strategiami narracyjnymi – od faktograficznej precyzji po beletrystyczną swobodę – lecz także źródłem inspiracji, przedmiotem zainteresowania i tematem tekstów dramatycznych, przedstawień teatralnych, performansów. Biogramat jako tekst biograficzny pisany na scenę i bioteatr jako sposób performowania własnego lub cudzego życia to zatem także odmiany biografii teatralnej. Wszystkie one znalazły się w polu zainteresowań autorów, których teksty złożyły się na niniejszy tom.

Książka, będący w istocie zbiorem różnorodnych „studiów przypadku”, w dużej mierze opartych na osobistych doświadczeniach autorów powstałych już bądź powstających książek biograficznych czy też monografii twórców związanych z teatrem, stawia pożyteczne pytania, a czasem też udziela konkretnych odpowiedzi. Dotyczą ona zarówno kwestii podstawowego warsztatu biografia, eksplorowania źródeł, gromadzenia materiałów, kryteriów ich selekcji, jak i problemów metodologicznych, filozoficznych czy etycznych. To istotna lektura, zwłaszcza, jeśli zależy nam, by biografie teatralne, które dopiero powstaną, aspirowały zarówno do całościowych wizji ustanawiających historię, jak i do nowatorskich rozwiązań narracyjnych zapośredniczonych przez sztukę i współczesną refleksję humanistyczną.

Spis treści

Wstęp

Małgorzata Sugiera Biografia Innego. Rekonesans

Mateusz Borowski Wszystkie imiona Czarnej Wenus

Marcin Boguski Szymanowski – Treliński – Warlikowski. Biografia kompozytora a sceniczne interpretacje jego dzieł

Ewa Partyga O wyższości troski nad prawdą. Dramat w świetle filozofii biografii Adriany Cavarero

Paweł Mościcki Karski – paradoks o świadku

Krzysztof Cicheński Doświadcze(/a)nie zamiast faktów – w stronę dramatycznej autobiografii Tadeusza Kantora

Waldemar Wasztyl Persona. Simone Weil, czyli Krystan Lupa

Dorota Jarząbek-Wasyl Ogień i lustro. Formy i strategie autobiograficzne w memuarystyce teatralnej XIX/XX wieku (na trzech przykładach)

Anna Korzeniewska-Bihun Genderowy i narodowy dyskurs w biografii Salomei Kruszelnickiej

Wanda Świątkowska „Powieść o Witusiu” – niedokończona autobiografia Juliusza Osterwy

Anna Kuligowska-Korzeniewska Autobiografia ≠ biografia. Przypadek Leona Schillera

Mirosława M. Bułat „Żywotność hybrydy”. O nowej biografii dramaturga żydowskiego Jakuba Gordina

Halina Waszkiel Biograf jako Oko Opatrzności

Magdalena Raszewski Biografie: czy zawsze należy pisać?

Krystyna Duniec i Joanna Krakowska Pokolenie – biografia zbiorowa

Indeks osób

Noty o autorach

Klienci kupili również

 • Grzegorz Niziołek

  Propozycja nowej perspektywy oglądu polskiego teatru, a zarazem pierwsza w Polsce monografia poświęcona problematyce teatru i Zagłady. Od wyreżyserowanej przez Leona Schillera Wielkanocy po (A)pollonię Krzysztofa Warlikowskiego. Książka nagrodzona nagrodą im. Jana Długosza 2014

 • 25,00 zł
  Hanna Baltyn-Karpińska

  25,00 zł
 • 40,00 zł

  Rocznik poświęcony polskiemu życiu teatralnemu, gromadzący kompletne informacje dotyczące wszystkich działających w Polsce teatrów – zarówno instytucjonalnych wszystkich szczebli, jak i działających jako stowarzyszenia, fundacje, jednostki prywatne czy inicjatywy społeczne – a także szkół artystycznych, festiwali, instytucji, agencji itd.

  40,00 zł
 • 30,00 zł

  Drugi tom z serii Nowe Historie podejmuje refleksję  nad faktami w dyskursie historycznoteatralnym, a także w domenie samego teatru rozumianego jako sztuka i jako praktyka społeczna, bo tu właśnie pojęcie faktu wydaje się wyjątkowo złożone i otoczone dodatkowymi trudnościami.

  30,00 zł