Protokół posiedzenia jury Konkursu Wydawniczego Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego z dnia 23 listopada 2016

 

II edycja Konkurs Wydawniczego IT została ogłoszona w celu wyłonienia kolejnej publikacji finansowanej i wydawanej przez Instytut w serii Nowa Biblioteka Instytutu Teatralnego. Zachowano otwartą formułę Konkursu, która umożliwia wszystkim autorom zainteresowanym współpracą z Instytutem – niezależnie od ich instytucjonalnych afiliacji czy dorobku – przedstawienia swoich propozycji.

 

Celem Konkursu Wydawniczego IT jest wspieranie rozwoju rodzimej refleksji poświęconej sztuce scenicznej, w tym w szczególności teatrowi polskiemu, a także przedstawieniom kulturowym i performansom poprzez wydawanie oryginalnych, niepublikowanych wcześniej rozpraw i monografii. W regulaminie zapowiedziano, że Instytut będzie wspierał w szczególności te projekty, które podejmują problematykę teatru polskiego w szerszym kontekście badania kultury, rozpoznając rozmaite funkcje, jakie spełnia on wobec wspólnoty kulturowej. Ze szczególnym zainteresowaniem spotkają się propozycje, w których teatr traktowany jest jako medium spraw publicznych, mechanizmów wyłaniania i przepracowywania tożsamości i świadomości zbiorowej, ujawniania afektów decydujących o dynamice kultury i życia zbiorowego.

 

Na II edycję Konkursu nadesłano 13 projektów spełniających wymagania formalne. Po zapoznaniu się z aplikacjami jury w składzie dyrektor Instytutu Teatralnego – Dorota Buchwald, zastępca dyrektora ds. programowych – Dariusz Kosiński i kierowniczka Działu Naukowo-Wydawniczego – Agata Adamiecka-Sitek postanowiło wyłonić do realizacji projekt Marcina Kościelniaka „Trzecia droga” w kulturze polskiej lat 80.

 

W pierwszej edycji Konkursu rozpisanej w 2014 roku zwyciężyły dwa projekty – Doroty Sajewskiej i Łucji Iwanczewskiej. Zrealizowany już projekt Doroty Sajewskiej zaowocował pierwszą pozycją wydaną w serii Nowa Biblioteka Instytut Teatralnego, czyli monografią Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja teatru Wielkiej Wojny(2016). Obecnie w Instytucie odbywa się cykl wykładów Łucji Iwanczewskiej zatytułowany Partycypacje, emancypacje, transformacje. Teatr intelektualnej wspólnoty, w których autorka prezentuje założeniaksiążki zaplanowanej jako kolejny tom serii.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcy II edycji Konkursu Wydawniczego Instytut Teatralnego!

Kolejna edycja Konkursu zostanie ogłoszona w czerwcu 2017.

Jury Konkursu Wydawniczego Instytutu Teatralnego:

Dorota Buchwald, Dariusz Kosiński, Agata Adamiecka-Sitek

Nowa Biblioteka Instytutu Teatralnego